Qui som

La nostra adreça web és: http://www.lafabricadelied.cat.

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també anomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

Mèdia

Text suggerit: Si pugeu imatges al lloc web, heu d’evitar pujar imatges que incloguin dades de geolocalització (EXIF GPS) incrustades. Els visitants del lloc web poden descarregar i extreure qualsevol informació de les imatges de la web.

Galetes

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per la vostra comoditat perquè no hàgeu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galeres d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Si editeu o publiqueu un article, una galeta addicional es desarà al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vós, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

Amb qui compartim les vostres dades

Si sol·liciteu un reinici de contrasenya, l’adreça UP s’inclourà en el correu electrònic de reinicialització.

Quant de temps retenim les dades

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves dades meta es retenen indefinidament. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

Per als usuaris que es registren en la web (si hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o suprimir la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web poden també editar aquesta informació.

Quins drets teniu sobre les vostres dades

Si teniu un compte en aquest lloc web o hi heu deixat comentaris, podeu demanar que us enviem un fitxer d’exportació de les vostres dades personals, incloent-hi totes les dades que ens hàgeu proporcionat. També podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

On enviem les vostres dades

Els comentaris dels visitants han de ser comprovats mitjançant un servei de detecció de brossa automatitzat.

________


PROTECCIÓ DE DADES


Respectant el que estableix la legislació vigent, La fàbrica de lied (d’ara endavant, també lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorporen aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent en protecció de dades de caràcter personal a Internet. En concret, respecta les següents regles:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (GDPR).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD).
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en LAFABRICADELIED és: President, amb NIF: G66211848 (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Adreça:
C/ ROVIRA, 7 Breda 17400 Girona contacte: president@lafabricadelied.cat      


Registre de dades personals

En compliment del que disposa el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per la fàbrica de lied a través dels formularis ampliats a les seves pàgines seran incorporades i seran tractades en els nostres fitxers amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre la fàbrica de lied i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que emplena, o per respondre a una sol·licitud o consulta de la mateixa. Així mateix, d’acord amb el que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari estarà subjecte als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari abans d’informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides per a finalitats específiques, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tractin.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es conservaran de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que garanteixin la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar-se que es compleixen els principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a La fàbrica de lied només són dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de dades personals és el consentiment. La fàbrica de lied es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.

En ocasions en què l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatori perquè són imprescindibles per al correcte desenvolupament del funcionament realitzat.

Finalitats del tractament per a les quals estan destinats les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per La fàbrica de lied amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació establerta en els formularis que aquest emplena o per atendre una sol·licitud o consulta.

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats de l’objecte social d’La fàbrica de lied, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar els Continguts oferts a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació del Lloc Web.

En el moment de l’obtenció de les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament per al qual s’utilitzaran les dades personals; és a dir, l’ús o usos que es donaran a la informació recollida.

Períodes de conservació de dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, només durant el següent termini: 1 any, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment de l’obtenció de les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el període durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

En tot cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre els destinataris o categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que disposen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals legalment per part d’La fàbrica de lied. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i això només es considerarà lícit en la mesura que ho hagi autoritzat.

Secretisme i seguretat de les dades personals

La fàbrica de lied es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, per tal de garantir la seguretat de les dades personals i evitar la destrucció accidental o il·lícita, pèrdua o alteració de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, sent la transmissió de dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment encriptada o encriptada.

No obstant això, atès que La fàbrica de lied no pot garantir la inexpugnabilitat d’Internet o l’absència total de hackers o altres que accedeixin fraudulentament a les dades personals, el Responsable del Tractament es compromet a informar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que és probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals qualsevol violació de la seguretat que causi la destrucció accidental o il·lícita, la pèrdua o alteració de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del Tractament, que es compromet a informar i garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a qui la informació sigui accessible.

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari té sobre La fàbrica de lied i podrà, per tant, exercir contra el Responsable del Tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés:És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si La fàbrica de lied està tractant o no les seves dades personals i, si és així, a obtenir informació sobre les seves dades personals específiques i el tractament que La fàbrica de lied ha realitzat o realitza, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de rectificació:És el dret de l’Usuari a modificar les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió (“dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari ha retirat el seu consentiment al tractament i aquest no té una altra base legal; l’Usuari s’oposa al tractament i no hi ha cap altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals han estat tractades il·lícitament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals s’han obtingut com a conseqüència d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del Tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha de prendre les mesures raonables per informar els responsables que estan tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat per a la supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament:És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les sevesdades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan desafia l’exactitud de les seves dades personals; el tractament és il·legal; El responsable del tractament ja no necessita les dades personals, però l’Usuari les necessita per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades:En el cas que el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del Tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i llegible mecànicament, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del Tractament transmetrà les dades directament a aquest altre responsable del tractament.
 • Dret d’oposició:És el dret de l’Usuari a no realitzar el tractament de les seves dades personals o a cessar el tractament dels mateixos per part d’La fàbrica de lied.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en tractaments automatitzats, inclosa l’elaboracióde perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existents llevat que la legislació vigent predriï el contrari.

Així, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del Tractament amb la referència “RGPD-_

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti representació, també serà necessari identificar pels mateixos mitjans la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Sol·licita amb els motius concrets de la sol·licitud o informació a la qual vols accedir.
 • Adreça a l’efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que facis.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es poden enviar a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal:
C/ Rovira 7 Breda
Correu electrònic: president@lafabricadelied.cat

Reclamacions a l’autoritat de control

En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, en l’Estat en què tingui el seu domicili habitual, lloc de treball o lloc de la presumpta infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).


II. ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT


És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui satisfet amb les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir a la mateixa en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. La utilització del lloc web implica l’acceptació de la Política de Privacitat de la mateixa.

La fàbrica de lied es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, segons els seus propis criteris, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat seran notificats explícitament a l’Usuari.

La present Política de Privacitat es va actualitzar el 14 d’abril de 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.